Loading

Проекти

Кметовете на Радомир и сръбския Алексианац подписаха споразумение

Кметовете на Радомир и Алексианац, Република Сърбия подписаха споразумение за кандидатстване с проект пред Програмата за трансгранично сътрудничество „Опазване на околната среда чрез ликвидиране на замърсени и опасни зони чрез усвояването им като места за отдих и обособяване зони за събиране и съхранение на отпадъци".

Подписан е договор за Интегриран воден проект за гр. Радомир

На 15.04.2011 г., между г-н Красимир Борисов-кмет на община Радомир и Министъра на околнота среда и водите г-жа Нона Караджова в присъствието на зам.-министър Ивелина Василева в сградата на Министерство на околната среда и водите се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № DIR51011119-4-16 от 01.11.2010 г. „Интегриран воден проект за гр.

Разпространи съдържание