Публикувай безплатно ЛИЧНА ОБЯВА - изисква безплатна регистрация. Бизнес Обявите са платена услуга: 6 лева за месец, 30 лева за 8 месеца(3 месеца бонус), 60 лева за 14 месеца (6 месеца бонус), 90 лева (неограничено във времето).

Loading

Фирма "Симинвест" ООД обявява свободна позиция за: ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Основни задължения:
- Ръководи и отчита дейностите на строителните обекти;
- Носи отговорност за качественото и в срок завършване на проекта, в съответствие с проектната документация, действащите стандарти, технически норми, нормативи, изисквания;
- Осъществява необходимата координация с изпълнителите на другите основни и довършителни работи, в съответствие с техническите норми и изисквания, като се ръководи от възложения му проект;
- Следи за съблюдаването на мерките за безопасност на труд, пожарна безопасност и нарушаване на екологичните изисквания и незабавно отстранява допуснатите нарушения;

Изисквания:
- Завършено подходящо техническо образование - средно специално, висше;
- Много добро боравене със строителна документация;
- Много добро познаване на действащите нормативни документи;
- Много добро познаване на българските стандарти за проектиране и процедурата по одобрение на проекти;
- Минимум две години стаж на подобна позиция - строежи от транспортната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническопо строителство и опазването на околната среда;
- Умения за работа в екип, координиране и управляване на проекти;
- Компютърна грамотност - Microsoft Office;
- Владеенето на английски език ще се счита за предимство.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: Радомир / Област Перник / България

източник:http://www.jobs.bg/f1679995