Loading

За втора година ТПГ „Н. Вапцаров“ в Радомир участва в проект „Ученически практики“под мотото „Инвестирай в своето бъдеще!“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Училището сключи договори с 9 работодатели и представители на бизнеса и с 15 наставника. В проекта взеха участие 63 ученика от 10,11 и 12 клас и го изпълниха в периода от 2 декември 2013 година до 30 април 2014 г.Те отработиха 240 часа практическо обучение в реална работна среда.Основната им дейност беше във „ВЕТПРОМ” АД; Община Радомир-местни данъци и такси,общинска собственост и системно администриране; Народно читалище „Напредък 1895”-Радомир-интернет центъра и библиотеката;„Радомир.нет“ЕООД; „АВТО КЛАСИК“ООД; „АДАН 2012“ООД; ЕТ„Божидар Димитров-ТИВИ“ ; „ЙОКИ 2007“ ЕООД; ЕТ „Анили-Анна Илиева“.

„Отзивите на наставниците за работата и дисциплинираността на участващите ученици са много добри. Наставниците и наблюдаващите учители изразиха своята удовлетвореност от постигнатите резултати на учениците.Придобитите знания и професионални компетенции от участниците в проекта водят до подобряване качеството на професионалното образование и улесняват прехода на нашите ученици от училището към работното място,както и до по- успешната им реализация на трудовия пазар.Учениците ще получат сертификати за успешното си участие в проекта и стипендии в размер на 300 лева”, сподели директора на училището Василка Стоилова.

източник:mirogled.com