Loading

Давид Бонев уважи ромите за празникът им

Небивало събитие оцвети ромския празник- 8 април в Радомир.
Като изненада с подходящ светски маниер и чисто човешка сърдечност водачът в листата на РЗС Давид Бонев с присъствието си придаде особен вкус и настроение за ромските братя. Музика, танци, високо настроение, въпреки кризата огласяха квартала в присъствието на една от най-провокиращите фигури за предстоящата изборна надпревара в Пернишкия регион. Съвсем инцидентно и с най-обикновена емоционална съпричастност, таранът на Яне Янев в региона, не само че се присъедини към изненаданите празнуващи, но без никаква предизборна маниерност вкара по-напористо усещане за тяхната етническа значимост.

Без да се губи нито ритъмът на увеселението, нито неговата интелигентна сдържаност за навиканото ни население, тържеството с лекота се вмести, както в своето прочуто гостоприемство, така и в незабравената грижа за все по-трудното битуване.

Давид Пламенов Бонев уважи ромите. Със случайното си присъединяване към тяхната красива фиеста показа, че пред олтара на духовността всички сме равни.Е, макар и с малко приповдигнат градус./pipernik.com/