Loading

Ангел Игнатов бесен на общината

След като качи ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА Община Радомир на основание чл. 101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки, Ви кани да представите оферта за: „Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”, до 17:00 часа на 16.04.2013г. Офертата се представя на адрес: гр.Радомир, пл. Свобода №20 в деловодството на Община Радомир, в запечатан непрозраен плик с надпис – предмета на поръчката.

1. Наименование и адрес на възложителя: община Радомир, град Радомир, пл. „Свобода” №20, тел.: 0777 824 90, Факс: 0777 825 02, e-mail: [email protected].
2. Описание на предмета на поръчката: „Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир ”

В предмета на поръчката се включват следните обекти:

І. Ремонт на местни общински пътища

1 Ремонт на път PER 2130 от пътя ІІІ - 627 , Алино -Д.Диканя до с.Г.Диканя-с.Дрен- /І -1/ 25000 лв.
2 Ремонт на път PER 2134 от път ІІІ - 627 с. Друган - Радомир до с.Стефаново - с. Кондофрей /ІІІ - 6041/ 46000 лв.
3 Ремонт на път PER 1131/ІІІ-627/ от с. Друган до с. Старо село- /І -1/ 20700 лв.
4 Ремонт на път PER 3124 /І -6/ Радомир - ж.п. гара Радомир - Борнарево 21000 лв.
5 Ремонт на път PER 3137 /І-6/ Радомир - х. Орлите 55000 лв.
6
Ремонт на път PER 2135 с.Стефаново-с.Долни Раковец 10000 лв.
7 Ремонт на улична настилка в гр. Радомир 100000 лв.

Ангел Игнатов обясни защо е бесен в поредица от коментари: "нещо по 7-ма точка няма да се разберем ми се струва ........"
"... от бяс не мога да си намеря място ма какви са тея 100 000лв за ремонт на градските улици при положение , че бяха гласувани 87 000 , после инициативният комитет добави 100 000 лв а общинският съвет гласува допълнителни 100 000 = 287 000 лв !!! ??? Това , че не съм политик не значи , че ям доматите с корените !!! Така няма да е как сте го решили та ако ще града да се обърне на горе с краката !!"