Loading

Смущения в електрозахранването в община Радомир, ЧЕЗ

За периода 07-10.09.2010 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява радомирци за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Радомир
За периода 07-10.09.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - селото.
На 07.09.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Радомир, улици "Ал. Ботев", "Пирин", "Радомирска", "М. Христов", "Св. Русев", "Калоян", "Хайдут Миленко", "Ил. Величков", "Л. Каравелов", "Кубрат", ж. к. "Мечта" от бл. 1 до бл 15 вкл., ул. "Ал. Ботев" до ул. "Бащевица"; "8-ми март", "Бащевица" - между "Ал. Ботев" и "Л. Каравелов".
На 07.09.2010 г. /09.00-11.00 ч./ - селата Калища, Егълница, Дебели лаг, Извор - вилна зона, района около бившето ТКЗС, Петрол-бензиностанция; Углярци, Драгомирово, Байкал, Буново.
На 07.09.2010 г. /09.00-09.30; 12.00-12.30 ч./ - гр. Радомир - кв. "Автогара" от бл. 1 до бл. 11 вкл.; улиците "Сан Стефано", "Яворов", "Велчо", "Арда", ж. к. "Тракия" от бл. 1 до бл. 8 вкл.; "Велчо", "Искър", "Отец Паисий", "Ив. Вазов", "Д. Гебрев", "Гарата", ж. к. "Тракия" бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8; ж. к. "Младост", "Ал. Ботев", "Янтра", "Цар Самуил", "Арда", "Сан Стефано", "Яворов", "Батак", "Подп. К. Цанков", "Хр. Смирненски", "Ал. Стамболийски", "Бащевица", "Пирин", "Майор Чиляев", "Ген. Кантарджиев", "Оборище", "М. Христов", "8-ми март", "Ив. Асен ІІ", "Шар", "Кубрат", "Полк. Митрев", "Св. Русев", "Ил. Величков", "Хайдут Миленка", "Калоян", "Радомирска".
На 07.09.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Радомир

t;, ж. к. "Гърляница" от бл. 10 до бл. 20 вкл. и от бл. 22 до бл. 32 вкл.; клуб "Плаза", Дом за стари хора; "Фриком БГ" ООД.
На 07.09.2010 г. /13.00-13.30; 16.00-16.30 ч./ - гр. Радомир - улици "Училищна", "Раковска", "Добруджа", "Марица", "Ал. Константинов", "Люлякова" бл. 3, "Дупнишка", "Дупнишка" бл. 3, "Люлякова" № 17 бл. 11, "Люлякова" до "Раковска", "Люлякова" бл. 5, "Радони" ЕООД, "Рилска" до "Раковска, РПУ на МВР Радомир, "Родопи", "Бр. Миленкови" до "Милин камък".
На 08.09.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Дрен.
На 09.09.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Радомир - улици "Земеделска", "Арх. Зиновий", "Патр. Евтимий", "К. Пчелински", "Шипка", "Голобръдска", "Рилска", "Левски", "Ст. планина", "Ст. Караджа", "Училищна", "Х. Димитър", "Раковска", "Ан. Николов", "Хан Аспарух", каре между ул. "Ан. Кънчев", "Др. Цанков", "М. Грънчаров", каре между "М. Грънчаров", "Кракра", "Голобръдска", "Осогово".
На 09.09.2010 г. /09.00-09.30; 12.00-12.30 ч./ - гр. Радомир - улици "Земеделска", "Арх. Зиновий", "Патр. Евтимий", "К. Пчелински", "Шипка", "Голобръдска", "Рилска", "Левски", "Ст. планина", "Ст. Караджа", "Училищна", "Х. Димитър", "Раковска", "Ан. Николов", "Хан Аспарух", каре между "Ан. Кънчев", "Др. Цанков", "Милан Грънчаров"; каре между "М. Грънчаров", "Кракра", "Голобръдска", "Осогово", "Хр. Ботев", "Ан. Николов", "Струма", "Вапцаров", "Пчелинци", "Хайдут Дамшо", "Г. Радомир", "Ивайло", "Широки дол", "Струма".
На 09.09.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Радомир - кв. "Автогара" от бл. 1 до бл. 11 вкл., улици "Сан Стефано", "Яворов", "Велчо", "Арда".
На 09.09.2010 г. /13.00-13.30; 16.00-16.30 ч./ - гр. Радомир - ЖП гара, „В и К", "Симинвест" ООД, Хлебопекарна, улици "Велчо" бл. 1, 2, "Ив. Вазов" бл. 31, "Янтра" бл. 16, "Велчо", "Искър", "Отец Паисий", "Ив. Вазов", "Д. Гебрев", "Гарата", ж. к. "Тракия" от бл. 1 до бл. 8 вкл.; ж. к. "Младост", улици "Ал. Ботев", "Янтра", "Цар Самуил", "Арда", "Сан Стефано", "Яворов", "Батак", "Подп. К. Цанков", "Хр. Смирненски", "Ал. Стамболийски", "Бащевица", "Пирин", "Майор Чиляев", "Ген. Кантарджиев", "Оборище", "М. Христов", "8-ми март", "Ив. Асен ІІ", "Шар", "Кубрат", "Полк. Митрев", "Св. Русев", "Ил. Величков", "Хайдут Миленка", "Калоян", "Радомирска".
На 10.09.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Радомир - кв. "Гърляница" - от бл. 1 до бл. 9 вкл. и от бл. 42 до бл. 48 вкл.; ул. "Витоша", "Вапцаров", "Хайдут Румяна", "Пчелинци", "Парижка комуна", "Ивайло", "Хр. Ботев", "Ан. Николов", "Струма", "Вапцаров", "Хайдут Дамшо", "Г. Радомир", "Широки дол", "Училищна", "Раковска", "Добруджа", "Марица", "Ал. Константинов", "Люлякова" бл. 3, "Дупнишка", "Дупнишка" бл. 3, "Люлякова" № 17 бл. 11, РПУ на МВР Радомир, "Родопи", "Бр. Миленкови" до "Милин камък".
На 10.09.2010 г. /09.00-09.30; 12.00-12.30 ч./ - гр. Радомир - улици "Земеделска", "Арх. Зиновий", "Патр. Евтимий", "К. Пчелински", "Шипка", "Голобръдска", "Рилска", "Левски", "Ст. планина", "Ст. Караджа", "Училищна", "Х. Димитър", "Раковска", "Ан. Николов", "Хан Аспарух", каре между "Ан. Кънчев", "Др. Цанков", "М. Грънчаров"; каре между "М. Грънчаров", "Кракра", "Голобръдска", "Осогово", "Хр. Ботев", "Струма", "Вапцаров", "Пчелинци", "Хайдут Дамшо", "Г. Радомир", "Ивайло", "Широки дол".