Публикувай безплатно ЛИЧНА ОБЯВА - изисква безплатна регистрация. Бизнес Обявите са платена услуга: 6 лева за месец, 30 лева за 8 месеца(3 месеца бонус), 60 лева за 14 месеца (6 месеца бонус), 90 лева (неограничено във времето).

Loading

Фирма търси да назначи сътрудник-продажби

ОТГОВОРНОСТИ

• Осъществява продажби на всички продукти и услуги от фиксирана и мобилна мрежа на VIVACOM посредством активен личен контакт с клиента като следва договорените цени, номенклатура и правила
• Предлага висококачествено обслужване и подробна и изчерпателна информация за техническите характеристики и параметри, цени, срокове, необходими документи, отстъпки, промоции
• Приема плащания на клиенти, оформя точно и коректно документите, придружаващи продажбата, според установените правила и процедури за работа
• Изготвя необходимите справки и отчети, отразяващи дейността
• Поддържа високо ниво на лична професионална осведоменост за съвременните тенденции в развитието на телекомуникационната техника и технологии

ИЗИСКВАНИЯ

• Завършено средно образование (висшето образование е предимство)
• Опит в продажбите на телекомуникационни продукти и услуги е силно конкурентно предимство
• Много добра компютърна грамотност (MS Office, Internet)
• Отлични комуникативни умения
• Способност за убеждаване, устойчивост и отстояващо поведение
• Умения за работа в екип и нагласа за интензивна и активна директна работа с клиенти

Ние Ви предлагаме

• Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
• Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 18 март 2013 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информираме Ви, че БТК АД е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. БТК АД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе № 115 И, се представлява от Бернар Москени - Главен изпълнителен директор. Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че БТК АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на БТК АД. БТК АД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, както и право да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни за тази цел.

източник:http://www.jobs.bg/f1716723