Loading

Защитена местност „Голо Бърдо – находище на муховидна пчелица”

Тази радомирска местност е сред трите нови защитени територии за опазване на растителни видове от национално значение. Новите зони са: 

-защитена местност „Голо Бърдо - находище на муховидна пчелица" в землището на село Червена могила, община Радомир,
-защитена местност „Находище на балканско часовниче" в землището на село Логодаж, община Благоевград,
-защитена местност „Жингов бряст" в землището на село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград.

Предложенията за обявяване на трите защитени територии, както и необходимите проучвания са направени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България", който МОСВ изпълнява съвместно с Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Проектът е с продължителност 42 месеца и е насочен към опазване на уникални за България видове, повечето от които „редки" и „застрашени".
От началото на 2012 г., са обявени общо 13 нови защитени територии в категорията „защитена местност" и е увеличена площта на други две съществуващи защитени територии - защитена местност „Миджур" в землището на село Горни Лом, област Видин, и природна забележителност „Белоградчишки скали", с което броят на защитените територии в България е достигнал 965, а общата площ на мрежата от защитени територии е увеличена с 372 хектара, като вече покрива 582494.2 хектара, или приблизително 5.3% от територията на страната.

До края на 2012 г. предстои да бъдат процедирани още над 30 предложения за нови защитени територии.