Loading

Съветничката Боряна Методиева от коалиция „Съпротива“ ще съди кметът на Радомир Пламен Алексиев

Причината е, че градоначалникът я обвини, че тя пречела на работата на общинската администрация.

Скандалът между двата се разигра в края на заседанието на Общинския съвет. Ябълката на раздора стана докладна записка на кмета с отчет за състоянието на общинската собственост и развитие на нейното управление по видове и категории обекти. Според Методиева продадените общински обекти са описани точно, но отдадените под наем не са описани подробно. Съветничката твърди, че е обявен на 11 октомври т.г. търг за отдаване под наем на общински помещения като за едно, намиращо се в село Извор, решение на минипарламента няма. С това кметът е обявил незаконосъобразно търга и той следва да бъде отменен. Общинският съвет взе решение за следващото заседание кметът да подготви подробен отчет за всички процедури за отдаване под наем на общинска собственост.

Афектиран, Алексиев оттегли следващата си докладна за продажба на общинско помещение в града поради „деструктивното поведение на Боряна Методиева“. Той заяви още, че е подал жалба до Окръжна прокуратура срещу Районната прокуратура във връзка с нейно решение за спиране на продажбата.

Обидена от твърдението на кмета, Методиева заяви, че ще го съди за клевета и настоя да й бъде предоставено справка от протоколите на общинския съвет, от които да стане ясно кога е гласувала „против“.

Общинският съвет прие на второ четене Наредбата за публично частното партньорство, Наредбата за управление на отпадъците и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Разгледани бяха и други докладни записки, кметът Алексиев отговори на питания на общинските съветници.

източник:mirogled.com