Loading

Спортен център за популяризиране и развитие на масовия спорт ще бъде изграден в Радомир

Комплексът ще се строи от новоучреденото сдружение „Спорт за всички“ с председател на Управителния съвет Райна Тодорова. Организацията кандидатства с проект пред МИГ „Радомир- Ковачевци- Земен“. Предвидено е изграждане на две затревени спортни площадки за футбол и други спортове. Те ще се намират в „Пчелински квартал“ на Радомир на мястото на буренясала спортна площадка. Комплексът ще бъде с изкуствена трева и на нея ще могат да спортуват младежите на града.
„Спортната площадка бе построена преди повече от 30 години, но по-късно бе запусната и буквално унищожена. Преди десетина години тогавашния кмет на общината Златко Стойчев се опита да я възстанови, но не успя“, каза общинският съветник Владимир Зарков.
Сега половината от спортната площадка е тревясала, а другата половина е превърната в сметище.
„Този проект след като бъде реализиран става собственост на общината. Разрешителното за строителство се издава на общината, а ползвателя е друг и срока за ползване е от 10 години. Имотът е частна общинска собственост “, поясни Владимир Тренев.
Изграждането на спортната площадка бе включена в „Общински план за развитие 2006- 2013 г.“.

източник:mirogled.com