Loading

Шест модерни работни места за хора с увреждания ще бъдат оборудвани в община Радомир

Инициативата се реализира по проект, финансиран от Агенцията за хората с увреждания и цели да осигури подходящи условия на труд и по-качествено оборудване на служители с подобни проблеми.
Четири работни места са в общинската администрация, по едно в Дневния център за възрастни хора с увреждания и в Клуба на инвалида в Радомир. Ще бъдат ремонтирани 6 работни помещения, в които ще се монтира ново функционално офис обзавеждане и съвременна компютърна техника и периферия. В тях работят служители с над 50 процента увреждания.
Стойността на проекта е 39 080 лв. Община Радомир се ангажира с осигуряването на трудова заетост на шестимата служители за срок не по-малък от 36 месеца след реализацията на инвестиционния проект. Той ще бъде изпълнен в рамките на четири месеца и приключва до средата на октомври.

източник:glashatai.com