Loading

село Бобораци

Бобораци е село в Западна България. То се намира в община Радомир, Област Перник.

 

Отстои на 8 км южно от гр. Радомир, на 23 км в същата посока от гр. Перник, на 32 км югозападно от Рударци, на 49 км в същата посока от гр. София.

 

Населението наброява около 120 души.

 

Намира се в Западното Средногорие, в полите на Верила планина, в подножието на връх Дебелец, на надморска височина от около 700 м.

Попада в умереноконтиненталната климатична област. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Лятото не е горещо. Зимата настъпва по-рано в сравнение с други части на страната.

Бобораци е разположено в Радомирската котловина по поречието на река Струма, между Конявската котловина, Голотловските височини, Голо бърдо, Верила и Черна гора. Средната надморска височина е 600-660 м, климатът е умерено континентален. Отводнява се от река Струма и река Блато (Арката). Почвите са чернозем-смолници и алувиално-ливадни. Налице са благоприятни условия за отглеждане на зърнени култури, лен, овощия и животновъдство. Котловината се пресича в източния край от ЖП линията и шосето София - Атина.

 При избухването на Балканската война един човек от Бобораци е доброволец в Македоно-одринското опълчение.При избухването на Балканската война един човек от Бобораци е доброволец в Македоно-одринското опълчение.Всяка година на Петков ден се организира събор. В двора на едноименната църква местни готвачи правят курбан чорба и раздават на гостите.

Селото е благоустроено и с добре поддържана инфраструктура. Има изградена електропреносна и почти изцяло изградена водоснабдителна мрежа, покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа. 

Тук функционира читалище "Самообразование".

 

 

източник:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8

Прекрасната природа, чистият въздух, язовирът и близостта до гр. София в последните години привличат интереса на купувачите към селото и околностите.