Loading

В Радомир плащат за изгнил боклук

В Радомир плащат такса за вече изгнил боклук. Заради съдебно оспорени промили, гражданите внасят задълженията си  от преди две години.

За 2010 г. са събрани само 66% от местните данъци и такси в общината, съобщи кметът Красимир Борисов. Планираните приходи за годината са били в размер на 1 913 100 лв.

Управата в Радомир бе изключително притеснена за постъпленията в общинския бюджет. Хората не си плащаха такса смет и данък сгради. Причината бе, че се водеха съдебни дела за размера на налога за боклук.

Две години последователно Общинският съвет в Радомир взема решение за битовите абонати в града таксата да бъде 4 промила от данъчната оценка на имотите, а за фирмите - 10 промила.

Не се намаляват данъците за имоти, които не се ползват целогодишно, както и незастроени парцели в рамките на градоустройствения план.

За 2009 година съдът окончателно реши и отхвърли размера за налога и собствениците на имоти едва от декември могат да го плащат по решението на минипарламента от 2008 г.

За 2010 г. таксата от 4 промила за населението и 10 за фирми също е обжалвана в Административния съд и на първа инстанция делото бе спечелено от обжалвалите го фирми и граждани. Общинският съвет обаче оспори решението на Пернишкия административен съд пред по-горна инстанция. Така радомирци плащат данъка с поне година закъснение.

Предложението на кмета за идната 2011 г. също е 4 промила за населението и 10 за фирми като необходимата сума са сметопочистване според изчисленията на администрацията е 1 742 289 лв. с ДДС.

Източник: Мироглед