Loading

Бизнес каталог и справочник на град Радомир

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ПОПОВ”
Председател: ФИДАНКА СЕДЕФЧОВА РУДАРСКА Разкрити форми: клуб по етнография и фолклор, школа по текстил, школа по шах-мат, кръжок по тъкане, фолклорен танцов състав, фолклорни певчески групи за деца и възрастни, група за обичаи и народен оркестър
ОУ "Христо Смирненски" гр. Радомир
Училището разполага с просторни класни стаи, кабинети по химия, физика и биология, специализирани кабинети по музика и изобразително изкуство, две съвременно оборудвани компютърни зали с достъп до Интернет, два физкултурни салона, библиотека, голям двор с игрални и спортни площадки.
Народно читалище „Никола Корчев”
Председател: ЕЛИНЧО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ Разкрити форми: клуб по интереси, клуб "Сръчни ръце", клуб "Добър спортист", клуб "Добра домакиня", кръжок по приложно изкуство, кръжок по математика, клуб на пенсионера, фолклорна певческа група, група за народни обичаи, танцова група за автентичен фолклор, група за словесен фолклор, инструменталисти
Народно читалище „Напредък” с. Стефаново
Председател: ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ Разкрити форми: клуб "Съхрани българското", клуб на пенсионера, детски фолклорен танцов състав, група за автентичен фолклор, сурвакарска група, певческа група при клуба на пенсионера
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Председател: СИМЕОН ЙОРДАНОВ ИСАЧКИРазкрити форми: група за обичаи, група за словесен фолклор, женска певческа група, сурвакарски групи - възрастни и деца и клуб на пенсионера
Народно читалище " Народна Просвета"
Председател: ПЕТЪР ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВРазкрити форми: школа по пиано, клуб "Илюзии", курс по английски език, младежка фолклорна формация, детски танцов състав, детска певческа група, певческа група "Надежда"
Община Радомир
Община Радомир решава въпроси от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност в сферата на: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни пам