Loading

Община Радомир

Име на фирма: 
Община Радомир

Община Радомир решава въпроси от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност в сферата на: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитие на спорта, отдиха и туризма.

Община Радомир е утвърдена като Община през 1999 г. с Указ №1 от 08.01.1999 г. на Президента на Република България.

Източник: http://www.radomir.bg/Read.php?id=52

 

Адрес: 
пл.Свобода №20
Web site: 
http://www.radomir.bg/
Телефон: 
0777 82490
Е-mail: 

Местоположение

Bulgaria
42° 32' 49.0668" N, 22° 57' 51.5808" E

Местоположение

Javascript is required to view this map.