Loading

Обществен сектор

Имате нужда да се свържете с местните власти, започнете от тук.

Районно управление Полиция – Радомир

Районно управление "Полиция" гр. Радомир обслужва общините - Радомир, Земен и Ковачевци. Броя на населението е около 28000 жители, или 20 % от населението на област Перник. Площта на обслужваната от управлението територия е 931 кв. км, или 40 % от територията на област Перник.

Местоположение

Bulgaria
42° 32' 32.0568" N, 22° 57' 53.6364" E

Община Радомир

Община Радомир решава въпроси от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност в сферата на: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни пам

Местоположение

Bulgaria
42° 32' 49.0668" N, 22° 57' 51.5808" E
Разпространи съдържание