Loading

Местна власт

Общинска избирателна комисия Радомир

РЕШЕНИЕ
№ 368-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-62 от 09.08.2011 г. от кмета на община Радомир, област Перник, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Местоположение

Bulgaria
42° 32' 48.6384" N, 22° 57' 52.0812" E

Община Радомир

Община Радомир решава въпроси от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност в сферата на: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни пам

Местоположение

Bulgaria
42° 32' 49.0668" N, 22° 57' 51.5808" E
Разпространи съдържание