Loading

Изкуства

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ПОПОВ”

Председател: ФИДАНКА СЕДЕФЧОВА РУДАРСКА
Разкрити форми: клуб по етнография и фолклор, школа по текстил, школа по шах-мат, кръжок по тъкане, фолклорен танцов състав, фолклорни певчески групи за деца и възрастни, група за обичаи и народен оркестър

Местоположение

Bulgaria
42° 24' 37.7928" N, 23° 9' 12.3444" E

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Председател: СИМЕОН ЙОРДАНОВ ИСАЧКИ
Разкрити форми: група за обичаи, група за словесен фолклор, женска певческа група, сурвакарски групи - възрастни и деца и клуб на пенсионера

Местоположение

Bulgaria
42° 28' 19.092" N, 23° 0' 26.7516" E

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНА ПРОСВЕТА”

Председател: ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА
Разкрити форми: група за автентичен фолклор

Местоположение

Bulgaria
42° 30' 55.188" N, 23° 1' 19.938" E
Разпространи съдържание