Loading

Народно творчество

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ПОПОВ”

Председател: ФИДАНКА СЕДЕФЧОВА РУДАРСКА
Разкрити форми: клуб по етнография и фолклор, школа по текстил, школа по шах-мат, кръжок по тъкане, фолклорен танцов състав, фолклорни певчески групи за деца и възрастни, група за обичаи и народен оркестър

Местоположение

Bulgaria
42° 24' 37.7928" N, 23° 9' 12.3444" E

Народно читалище „Никола Корчев”

Председател:
ЕЛИНЧО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
Разкрити форми:
клуб по интереси, клуб "Сръчни ръце", клуб "Добър спортист", клуб "Добра домакиня", кръжок по приложно изкуство, кръжок по математика, клуб на пенсионера, фолклорна певческа група, група за народни обичаи, танцова група за автентичен фолклор, група за словесен фолклор, инструменталисти

Местоположение

Bulgaria
42° 26' 36.7512" N, 23° 7' 14.124" E

Народно читалище „Напредък” с. Стефаново

Председател: ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Разкрити форми: клуб "Съхрани българското", клуб на пенсионера, детски фолклорен танцов състав, група за автентичен фолклор, сурвакарска група, певческа група при клуба на пенсионера

Местоположение

Bulgaria
42° 29' 4.812" N, 23° 1' 29.2836" E

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Председател: СИМЕОН ЙОРДАНОВ ИСАЧКИ
Разкрити форми: група за обичаи, група за словесен фолклор, женска певческа група, сурвакарски групи - възрастни и деца и клуб на пенсионера

Местоположение

Bulgaria
42° 28' 19.092" N, 23° 0' 26.7516" E

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНА ПРОСВЕТА”

Председател: ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА
Разкрити форми: група за автентичен фолклор

Местоположение

Bulgaria
42° 30' 55.188" N, 23° 1' 19.938" E
Разпространи съдържание