Loading

Съобщение

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва съобщава

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. София бул. Христо Ботев 48 Дружество на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Радомир

Екз. Единствен !

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 02 2014г. в клуба на Пенсионера на площад Войнишко въстание се проведе Общото събрание на Дружеството на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр. Радомир.

Разпространи съдържание