Loading

Криза

Продажбите на Бесттехника-Радомир са паднали почти седем пъти

Компанията има едва 3 млн. лв. приходи от продажби при 20 млн. лв. за 2009 г. Така "Бесттехника" приключва годината със загуба от 6.9 млн. лв. при 157 хил. лв. печалба в предходната година.

Разпространи съдържание