Loading

Продажбите на Бесттехника-Радомир са паднали почти седем пъти

Компанията има едва 3 млн. лв. приходи от продажби при 20 млн. лв. за 2009 г. Така "Бесттехника" приключва годината със загуба от 6.9 млн. лв. при 157 хил. лв. печалба в предходната година.

Като причина за лошите резултати се посочва икономическата криза, която е засегнала особено силно производството на инвестиционно оборудване. Натоварването на мощностите е било повече от четири пъти по-слабо, отколкото през 2009 г.

Дружеството работи основно за българския пазар и само 15% от продукцията му се изнася. Основните му клиенти са българските "Мекамиди България", "Радомир Метал индъстрийз" и "Стомана индъстри", както и френската Alstom Power Hydro.

От "Бесттехника" обясняват загубата за миналата година и с високите разходи от преоценка на машини и оборудване, както и големите лихви, които плаща. Дружеството е платило близо 1.8 млн. лв. лихви, от които 830 хил. лв. са по ревизионни актове, 575 хил. лв. са по заеми от ОББ, а 260 хил. лв. - по лизинг.

Разходите за дейността са паднали от близо 20 млн. лв. на 9.94 млн. лв. най-вече заради свитата дейност. Още от 2009 г. компанията е въвела лимити за използването на горива, газ, енергия и външни услуги. Още през първата половина на миналата година работниците в предприятието, които са с твърдо заплащане, са минали на половин работен ден.

Източник: http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/21/1047474_prodajbite_na_mashinostroitelnata_besttehnika-radomir/