Loading

Слети и маломерни паралелки утвърдиха съветниците в Радомир в училище „Христо Ботев“ в с. Гълъбник

Причината е недостатъчния брой ученици.

В една класна стая ще учат 4 първокласника 6 ученика в четвърти клас, слета паралелка бе одобрена и за 5 ученика втори клас и 5- трети, както и 3 ученика от пети клас ще се обучават заедно с 10 шестокласника. Общинският съвет разреши дофинансиране в размер на 10 302 лева /40% от размера на съответния единен разходен стандарт/. Гласувани бяха и две маломерни паралелки в седми клас- 15 ученика и осми- 11. При тях дофинансирането е от 3 030 лв-.

Училището е крайно необходимо, тъй като в него се обучават деца от различни етноси, социално слаби семейства и деца в риск, а това прави работата на учителите и възпитателите много отговорна. То е и единственото на територията на област Перник, разполагащо с общежитие“, пише в мотивираното искане директорът Катя Кръстева.

Общо 6 са общинските училища в общината- 3 в града и 3 в селата Извар, Дрен и Гълъбник. В 5 от тях проблеми с броя на учениците в паралелките няма. Само непълни са паралелките в Гълъбник.

mirogled.com