Loading

Какво се случва с фирма ''Байкал 91''

Общинска фирма “Байкал 91″ ще преустанови основната си дейност добив на торф и торфена субстанция, ако до края на този месец не получи разрешително от РИОСВ.

Проблемът с фирмата бе обсъждан на поредното заседание на минипарламента.Според управителя Христов първо МОСВ трябва да разреши добива, а РИОСВ да съгласува разрешителното. Оказва се обаче, че близо десетилетие община и фирма се въртят в кръг без реално да предприемат необходимите мерки. Фирмата има стари задължения отпреди 2004 година, които в момента с лихвите са близо 105 000 лв. Персоналът пък е само от четирима души като при добив на торф се наемат работници на граждански договор.

Директорът на РИОСВ Перник Пламен Ангелов заяви че до сега от години фирмата дава противоречиви информации и не изпълнява направените й предписания. „За да се даде разрешително за добив на торф фирмата трябва да представи актуален геоложки доклад за запасите както и план за управление на защитената територия, където попада „Чокльово блато“, каза Ангелов.

Докладът трябва да бъде изготвен от експерти, за да се знае къде какво има, трябва да се представи и актуалното състояние на екосистемата. Последното разрешителна за добив на торф от блатото е от 2 004 година и е изтекло през 2010 година. За този период в РИОСВ няма данни какво количество е добито като едва от 2008 г. има обявени по 1000 т. годишен добив. В същото време на склад имало не малки количества торф и торфена субстанция. При добива пък бил разрушен преливника, установили инспектори на РИОСВ. Това уточни директорът на инспекцията Пламен Ангелов. Той допълни, че в момента инспекцията подготвя проект за възстановяване на отводнителната система.

 източник:http://mirogled.com/?p=55855


radomironlinecom