Loading

История под булдозери (видео)

Безумието и лудостта на една продажна система. Сълзите са най малкото нещо което този филмов материал предизвиква. Ние сме роби на човешкото безумие пияно от желание за власт и контрол над човешките съдби. Ето нагледно как се само затрива една от най древните цивилизации.

Резюме : Независимо от ненатрапчивостта на формотворческите си похвати, а вероятно тъкмо поради това, този спокоен филм довежда зрителя до безнадеждно вцепенение. Защото се докосва до фундаментални въпроси на съвременното ни битие, като крушението на нравствените ценности, ерозията на емоциалността, пренебрежението към човека - и в живота, и в смъртта. Деликатното разминаване между пазителите на властта и носителите на духа, емблематичното отсъствие на масите, безропотно скрити в булдозера, с който зариват родовата си памет, сълзите и гордостта на предците си, перспективата да погледнат отвъд нивото на асфалта...
И въпреки това, филмът носи кълновете на надеждата. Заради упоритата всеотдайност на археолозите. Заради ненатрапчивото им упорство в човечността. Откровеният им коментар към случващото се. И емоционалния им срив при настъпването на булдозера...

Благодарности към създателите на филма и екипа археолози, които предоставиха материалите и с тяхно съгласие този материал да достигне до вас, дано докосне нещо в душата ви, благодарности към родолюбието им и мъжеството... Поклон!