Loading

Исторически и архитектурни забележителности

Исторически Забележителности

Има регистрирани 142 праисторически, антични и средновековни археологически паметника

1. Музейна експозиция “ Войнишко въстание 1918 г.”
2. Постоянна изложба на оригинални възрожденски икони, старопечатна литература и църковна утвар от Радомирско
3. Архитектурен ансамбъл по северния, южния и източния фронт на централната градска част на гр. Радомир. Сградите са строени 18 - 19 век.
4. Стойова къща. Строена за жилищни нужди през 17 век. Сградата е от редките представители на възрожденската архитектура за този край. В нея е изградена етнографска експозиция “Традиционно народно облекло и тъкани от Радомирско” и ценни образци на Бусинското грънчарство.
5. Църква “Св.в.м. Димитрий” строена през 1863г.
6. Комплекс късно средновековна църква “Св. Петка” и килийно училище с. Радибош. Въз основа на архитектурните данни и стиловите особености на стенописите, старата част от църквата се отнася към края на 16 век. Към църквата през 1826 г. се открива първото килийно училище в Радомирско.
7. Средновековна църква “Св. Богородица” с.Прибой. Стенописите на църквата са един от големите паметници на късно средновековната монументална живопис.
8.Средновековна църква “Св. Никола” с.Чуковец. Въз основа на строителната техника и обемно - плановото решение строежа на църквата се отнася към 16 - 17 век. В нея са открити средновековни стенописи, а възрожденските стенописи са дело на самоковски зографи.

 

Архитектурни забележителности

    * Сградата на общината в Радомир - Архитектурен ансамбъл по северния, южния и източния фронт на централната градска част на гр. Радомир. Сградите са строени през 18-19 век.

    * Стойова къща. Строена за жилищни нужди през 17 век. Сградата е от редките представители на възрожденската архитектура за този край. В нея е изградена етнографска експозиция „Традиционно народно облекло и тъкани от Радомирско.

    * Църква „Св.в.м. Димитрий“, строена през 1863 г.

    * Комплекс късносредновековна църква „Св. Петка“ и килийно училище с. Радибош.
Църквата е построена в уютна долина на югозападните склонове на Черна гора. Тя има богата история. Била е под закрилата на Рилския манастир и негови монаси често са навестявали този край. В края на 16 век в църквата е донесена една от първите старопечатни книги, печатана във Венеция през 1538 година от Божидар Вукович. Към нея са били позвързани 16 страници от 15 век, дело на книжовника Владислав Граматик.Книгата и ръкописните листи се съхраняват в Националния исторически музей. Въз основа на архитектурните данни и стиловите особености на стенописите, старата част от църквата се отнася към края на 16 век. През 1847 година църквата е разширена на запад и следващите години е изографисана от самоковския художник Никола Образописов. /Това е същата година, в която самоковския художник Захари Зограф зографисва църквата на Троянския манастир/ Иконостасът е дело на Младен Богоин от Радибош. През 1826 година при църквата се открива първото в Радомирско килийно училище. Учителят е мирянин - Раде Вилаетски от село Върба. Към средата на века в храма е свещенодействал поп Михаил, които заедно със свещениците след него са били и учители. Училището е функционирало до 1965 година. През 80-те години на 20 век е реставрирано. Изградена е малка експозиция за историяна на църквата, училището и родовете в селото. Архитектурният комплекс е обект на културен туризъм.

    * Средновековна църква „Св. Богородица“ с. Прибой. Стенописите на църквата са един от големите паметници на късно средновековната монументална живопис.

    * Средновековна църква „Св. Никола“ с. Чуковец. Въз основа на строителната техника и обемно-плановото решение строежа на църквата се отнася към 16-17 век. В нея са открити средновековни стенописи, а възрожденските стенописи са дело на самоковски зографи.

 

Музеи

    * Музей „Войнишко въстание“, пазещ реликви от възстанието през 1918 г., когато град Радомир е обявен за самостоятелна република. Ден по-късно той отново е град в Царство България.