Loading

Читалище „Напредък” ще популяризира културно-историческото наследство на Радомир

За целта институцията е кандидатствала по проект чрез Местна инициативна група /МИГ/ Радомир – Ковачевци – Земен. Той е по Оперативна програма „Развитие на селските райони“ и е на стойност 20 000 лева, съобщи председателят на читалищното настоятелство д-р Петър Дойчев.
Целите, които иска да постигне културната институция чрез проекта са обновяване и модернизиране на витражното помещение, което да се ползва за мултимедийни презентации, изложби и събития, представящи историята и културата на родния край както и осигуряване съпричастност на местно, национално и международно ниво към значението на материалното и нематериално културно наследство чрез дигитализация на краеведческа литература и местния периодичен печат от 1930 година до наши дни.
Дейностите, които ще осъществява читалището, ако спечели проекта са създаване, съхраняване и обогатяване на краеведчески сбирки чрез съвременните комуникационни технологии и създаване достъп за ползване чрез интернет.
Общинският съвет в Радомир включи проектното предложение в Общинския план за развитие за периода 2006- 2013 година.

източник:mirogled.com