Loading

ЧЕЗ уведомява за подмяна на електромените в община Радомир както следва:

Компанията извършва и планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.

Община Радомир

За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Байкалско

За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Дрен – кв. „Младост“

За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долни Раковец

За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Горна Диканя

източник:ЧЕЗ