Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Радомир за периода 08.09.-12.09.14 г.

Радомир Гърляница:, БЛ. 42 08.09.2014 09:00 - 14:00

Радомир, блок НОЕ 3 - изключване захранването по етажи. Ремонт електромерни табла. 08.09.2014 09:00 - 16:00

с.Долни Раковец, общ.Радомир - района към ж.п.гара. 09.09.2014 09:00 - 15:00

Радомир, блок НОЕ 3 - изключване захранването по етажи. Ремонт електромерни табла. 09.09.2014 09:00 - 16:00

с. Драгомирово общ. Радомир 09.09.2014 09:00 - 10:45

Радомир ; Гърляница: БЛ. 43 09.09.2014 09:00 - 14:00

с. Байкал общ Радомир 09.09.2014 13:30 - 15:30

с. Байкал общ Радомир 09.09.2014 11:00 - 13:00

Радомир: Български пощи, ОУ "Арх.Зиновий" ул.Батенберг: 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33., 34, 35, 35., 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43., 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63 ; Бузлуджа: 1, 2, 3, 4, 8 ; Каблешков: 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2 ; Кирил И Методи: 12, 2, 2., 21, 3, 4 ; Люлякова: 48, 50, 59, 61, 61., 63, 65, 67, 69, бл. 27 ; Майор Чиляев: 2 ; Младост: бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Панайот Волов: 2 ; Търговска: 29, 8 ; Черковна: 1, 10, 10., 11, 12, 14, 16, 17, 19., 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15 ; Шаблин: 52 10.09.2014 13:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Радомир ; Гърляница: , БЛ.45 10.09.2014 09:00 - 14:00

Радомир Алеко Константинов: 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8 ; Батенберг: 99 ; Братя Миленкови: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29А, 31, 33, 33., 35, 5, 6, 7Б, 8, 9 ; Добруджа: 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9 ; Дупнишка: 20, 23, 25, 27, 32, ; Евлоги Георгиев: 1, 11, 12, 12., 13, 14, 14., 2, 4, 5, 6, 6., 7, 8, 9 ; Марица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Родопа: 1, 2, 3, 4, ; Христо Ботев: 1, 15, 11.09.2014 14:00 - 16:30 Работа по съоръжения НН
Радомир: НУ" ЛЮБОСЛОВИЕ", ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ; Алеко Константинов: 1 ; Ангел Кънчев: 6 ; Арката: бл. 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, автомивка, кв.1, павилион ; Бачо Киро: 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Драган Цанков: 14, 18, 2, 4, 8 ; Кирил И Методи: 32, 36 ; Милан Грънчаров: 1, 10, 2, 4, 6, 8 ; Ное: 3, 3а., 4., бл. 3, 4 11.09.2014 13:15 - 16:00

Радомир Гърляница: БЛ.46 11.09.2014 09:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
Радомир Батенберг: 1, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25., 26, 27, 4, 41, 49, 4А, 6., 7., ; БЛ. 17, 19, 2, 3, 6, 8 , КООПАЗАР, Павилиони по ул.Батенберг" ; НАРКООП Радомир - фурна, ; Васил Левски: 1, 3, 4 ; Войнишко Въстание: 1, 4., БЛ. 1, 4, ; Дупнишка: 7 ; Младост: БЛ. КАФЕ САНТОРИНИ ; Свобода: 1 11.09.2014 09:00 - 14:00

с.Владимир, общ.Радомир - по участъци 12.09.2014 09:00 - 15:00

източник:ЧЕЗ