Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Радомир за периода 04.08.-08.08.14 г.

Община Радомир
с. Друган, махала " Джоргова" 04.08.2014 09:15 - 14:15

с.Старо село, общ.Радомир 04.08.2014 13:00 - 15:00

с.Долна Диканя, общ.Радомир - Милева махала 04.08.2014 09:00 - 11:00

с.Долна Диканя, общ.Радомир - района около бившето ТКЗС. 05.08.2014 13:00 - 15:00

с. Друган, махала " Джоргова" 05.08.2014 09:15 - 14:15

с.Долна Диканя, общ.Радомир - махала Калугерица. 05.08.2014 09:00 - 11:00

с. Друган, махала " Джоргова" 06.08.2014 09:15 - 14:15

с.Дрен, общ.Радомир - ул. Втора: 4, ул.Петдесет и първа: 3, ул.Петдесет и трета: 25, 29, 3, ул.Четиридесет и девета: 7, ; ул.Четиридесет и осма: 4, ул.Четиридесет и пета: 18, 5, ; ул.Четиридесет и седма: 1, 14, 3, 5, 7, ул.Четиридесет и шеста: 2, 3, 5, 7, ; ул.Четиридесета: 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, ул.Шеста: 20, ; ул.Шестдесет и трета: 2, 5, ул.Шестдесет и четвърта: 10 06.08.2014 13:00 - 15:00

с.Горна Диканя, общ.Радомир - махала Клисурата. 06.08.2014 09:00 - 11:00

с.Гълъбник, общ.Радомир. 07.08.2014 13:00 - 15:00

с. Друган, махала " Джоргова" 07.08.2014 09:15 - 14:15 Подмяна на СТИ
с.Гълъбник, общ.Радомир - местност Извора. 07.08.2014 09:00 - 11:00 Профилактика на съоръжения СрН
с.Чуковец, общ.Радомир. 08.08.2014 09:00 - 11:00 Профилактика на съоръжения СрН
с. Друган, махала " Джоргова" 08.08.2014 09:15 - 14:15

с.Гълъбник, общ.Радомир. 08.08.2014 13:00 - 15:00

източник:ЧЕЗ