Loading

390 декара земя в местността „Кашкаваля” на радомирскато село Горна Диканя са определени за защитени

Теренът бе обиколен от представители на РИОСВ – Перник, на общината в Радомир, природозащитници и членове на Инициативния комитет за защита на местността „Вакарелец“, където ще се добива злато. Съставен е и протокол, който ще бъде внесен в ресорното министерство, а екиминистърът трябва да издаде заповед за обявяване терена за защитена местност.
Още през 2011 година представители на Института по екология и биоразнообразие към БАН са открили 6 вида редки ендемити. Тогава ботаниците са внесли в МОСВ предложение за обявяване част от местността „Вакарелец“ за обявяване на защитена местност. Това обаче не се е случили. Докладът на ботаниците е внесен в края на 2011 г. в РИОСВ, откъдето документът да бъде съгласуван със заинтересованите институции – община, Горско стопанство.
Едва миналия месец представителите на БАН и отговорните се събират в общината в Радомир, а вчера и на терена, за да определят границите на защитената местност.
„След като екоминистърът подпише заповедта за обявяване на местността за защитена имаме идея да я превърнем в екопарк. Ще изградим екопътека и ще създадем условия за туризъм, за отдих на гражданите в една чиста природна среда. Мястото е много красиво и ние сме длъжни да го съхраним за бъдещите поколения“, каза Асен Велев, председател на Инициативния комитет.

източник:mirogled.com