Loading

Земеделците в региона изостават с подхранването на зърнените култури.

На приключване е подхранването на площите, засети с пшеница. От засетите общо в региона 164 270 дка с жито, до момента са подхранени общо 136 650 дка.
Първи земеделските производители от Брезник успяха да наторят всичките 39 350 дка, които са засели. Радомирските стопани, макар да са засели най-много площи с пшеница- 76 950 дка, вече са наторени 75 250 дка. На приключване с подхранването са и стопаните от Трън, Ковачевци и Земен. По-сериозно изостават стопаните от Перник, които от засетите 30 000 дка с пшеница, до сега са наторили едва 9 000 дка, но те са единствените, които са започнали да третират засетите площи с пшеница с хербициди. Напредва и подхранването на засетите площи с есенен ечемик. От засетите в областта общо 7 253 дка с тази култура, досега са наторени общо 6 233 дка./ZaPernik.com/