Loading

Въпрос към кмета!

Бих искал да попитам кмета, г-н Борисов и общинските съветници, какви мерки смятат да предприемат относно изключително тежкото състояние на улица "Иван Вазов", която е с особено важно значение, имайки предвид, че е път за с. Борнарево и на нея се намират важни обекти за града и общината (например ВиК)?

Благодарим на "Радомирец" за публикуваната във форума тема!