Loading

Строежът на читалищната сграда в Радомир

Строежът на днешната читалищна сграда започнал през 1932 г. и продължил до 1953 г.Снимката е документален факт за строежа на сградата. Инициатори за създаване на читалище”Напредък” са учителите:
Христо Стоянов- директор на класното училище и първи председател на читалищното ръководство;
Коста Белиянков- първият библиотекар на читалищната библиотека;
Георги Маджаров- учител в града;
Александър Пазов – учител в основното училище.
Учредителите на читалище „Напредък” са:
Костадин Панов;
Иван Неврокопски;
Александър Пазов;
Георги Маджаров;

Читалищното ръководство възобновява дейността на културно-просветно дружество”Пчела”/1879-1890/.

Източник: https://www.facebook.com/groups/356185290044/