Loading

Списък с одобрените за помощи от Междуведомствената комисия за община Радомир

За предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ РЕШИ:

На основание § 4, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл. 34, ал. 1 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., утвърждава 38 797 995 лв., както следва:

На Община Радомир - 678 747 лв. за преодоляване на щети от земетресението на 22 май 2012 г., от които:
а) за неотложни възстановителни работи, както следва:
1) 17 113 лв. за народно читалище „Христо Ботев - 1928 г.", кв. „Върба", гр. Радомир;
2) 25 501 лв. за дома за стари хора „Св. Иван Рилски", гр. Радомир;
3) 50 000 лв. за храм „Св. Възнесение" и камбанария, с. Стефаново;
4) 208 554 лв. за сградата на училище „Хр. Смирненски", гр. Радомир.
б) 377 579 лв. за възстановителна помощ, съгласно Приложение № 2.

извадка от Приложение 2

1790 гр. Радомир ул. Коста Миланов 10 Георги Стефанов Апостолов 1,299
1791 гр. Радомир ул. Струма 24 Даринка Кирилова Димитрова 1,145
1792 гр. Радомир ул. Патриарх Евтими 7 Димитър Светославов Йорданов 1,147
1793 гр. Радомир ул. Голобръдска 24 Емилия Асенова Пашина 1,054
1794 гр. Радомир ул. Голобръдска 26 Костадин Николов Гонев 1,345
1795 гр. Радомир ул. Евлоги Георгиев 4 Милчо Василев Петров 1,147
1796 гр. Радомир ул. Люлякова 48 Цветан Любомиров Ценев 1,056
1797 гр. Радомир ул. Р. Даскалов 44 Цветанка Георгиева Костадинова 1,147

2298 с. Долна Диканя с. Долна Диканя Благой Митков Петрунов 1,290
2299 с. Долна Диканя с. Долна Диканя Василия Симеонова Михова 1,662
2300 с. Долна Диканя с. Долна Диканя Веска Василева Чорбаджийска 2,133
2301 с. Долна Диканя с. Долна Диканя Мирчо Василев Михов 1,708
2302 с. Долна Диканя с. Долна Диканя Младен Станков Тофраджийски 1,624
2303 с. Долна Диканя с. Долна Диканя Стайко Симеонов Биджов 1,831
2304 с. Долна Диканя с. Долна Диканя Стефан Георгиев Зашев 1,319

Източник: http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Mejduvedomstvena_komisia/2013_MKVP.htm