Loading

Съобщение до офицерите и сержантите от запаса и резерва в Радомир

РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА - ОБЩИНА РАДОМИР, УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ЧЕ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2014 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪБИРА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ.
МЯСТО:
- КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА --- ПЛОЩАД „ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ”;
ВРЕМЕ:
- ОТ 09 00 ЧАСА ДО 13 00 ЧАСА /БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ/.
ЧЛЕНСКИЯ ВНОС СЪБИРА ГОСПОЖА ВЕНЦИСЛАВА КОСТАДИНОВА - ОТГОВОРНИК НА КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА .
Председател на Дружеството
Иван ИВАНОВ