Loading

Празнична литургия в храма "Света Петка Българска' в село Дрен

  Кметът  на  Община  Радомир  Пламен  Алексиев  присъства  на  празничната  Света  литургия  в  Божия  храм  "Света  Петка  Българска" в  село  Дрен , във  връзка  със  168 г.  от  построяването  му . Кметът  e  член  на  Сдружението  с  нестопанска  цел  , чиято  инициатива  е  намиране  на  дарители  и  средства  за  реставрацията , възстановяване  и  укрепване  на  уникалната  възрожденска  църква. Тя  е  изградена  през  1844 г. и  е  една  от  най- старите  в  региона . Изографисана  е  от  майстор  Никола  Образописец и  учениците  му , като  представители  на  известната  Самоковска  школа . Олтарната  дърворезба  е  дело  на  известните  дебърски  майстори  . Храмът  е  уникален  паметник  на  архитектурната  и  стенна  живопис  от  периода  на  Възраждането .  Той  е  съхранен  почти  изцяло  , но  се  нуждае  от  спешни  и  неотложни  ремонти. С  досега  набраните  средства  са  извършени  най - необходимите  и  неотложни  дейности  по  укрепване  на  Светата  обител.  Спешно  са  необходими  допълнителни  седства  за  съхраняване  на  уникалната  стенна  живопис . Петковден  е  празник  на  цялото  село .