Loading

Правителството отчужди имоти частна собственост

Те са необходими за изграждането на Лот 1 от автомагистрала „Струма", съобщиха от правителствената пресслужба.

Имотите се намират по бъдещото трасе на отсечката между Долна Диканя и Дупница. Терените, които държавата изкупува за строителството на автомагистралата, са в землищата на селата Долна Диканя и Дрен, община Радомир, и Делян, Тополница, Дяково и Блатино, община Дупница.

Средствата, необходими за отчуждителните процедури, вече са по сметката на Агенция „Пътна инфраструктура".

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник".