Loading

Общинските съветници в Радомир решиха кои училища да бъдат средищни

На днешното си заседание общинските съветници в Радомир взеха решение за актуализиране на средищните училища. За средищно училище се определя държавно или общинско училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които няма училище.

На посочените критерии отговарят следните училища на територията на община Радомир:

  • ОУ "Хр. Смирненски" - от 564 ученика за учебната 2011/2012, 23 са пътуващите от селата Стефаново, Друган, Долни Раковец и Бобораци.
  • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - от 362 ученика, 11 са пътуващите от селата Стефаново,  Долни Раковец, Кошарите, Копаница и Петрово. 
  • ОУ „Иван Вазов” с. Извор - от 50 ученика и 13 от полудневната детска градина, 40 са пътуващи от селата Прибой, Кленовик, Житуша, Дебели лаг, Углярци и Драгомирово
  • СОУ „Хр. Ботев” в с. Дрен - от 136 ученици, 21 са пътуващи от селата Долна Диканя, Друган, Старо село и Владимир.
  • ОУ „Хр. Ботев” с. Гълъбник - от 74 ученика, 13 са пътуващи от селата Кондофрей, Стефаново и Доблни Раковец.

 

 

Източник: http://mirogled.com/?p=28452