Loading

Общински детски комплекс град Радомир

В динамичният съвременен свят ОДК-гр. Радомир, съхранявайки добрите традиции, проявява амбицията да се развива като гъвкава и адаптивна система за допълнително обучение в свободното време на подрастващите от града.
В ОДК - гр. Радомир се обучават около 400 ученици. Децата имат разнороден етнически произход - предимно български и ромски. Голяма част от учениците са от социално слаби семейства. Немалко родители са заети основно с осигуряване на биологичното оцеляване на децата си. Грижата за свободното им време е на второстепенно място. Това поставя пред ОДК изисквания, които са свързани с повишаване на мотивацията за пълноценно и ефективно осмисляне на заниманията в извънучилищна среда.

Съвременното виждане за реализиране на идеята за пълноценно използване на свободното време на учениците се базира на Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя определя главните направления за промяната чрез гарантиране правата на детето: на образование, насочено към развитие на личността, талантите, умствените и физическите способности до най-пълния им потенциал; на отдих и почивка, на участие в игри и дейности за отмора, подходящи за възрастта му, на свободно участие в културния живот и изкуствата; на сдружаване и свобода на мирни събрания; на подготовка за отговорен живот в свободно общество и др. ОДК е притегателен център за много деца и добър партньор на SOS "Детски селища" - с. Дрен.

МИСИЯ - Личностно развитие и творческа изява на деца (възраст от 6 до 18г.) от гр. Радомир в гражданското общество и европейското семейство.
Насърчаване на вътрешните потребности и индивидуални изяви на децата и учениците чрез интересни и привлекателни теми, които да реализират в свободното си време за разширяване нивото на техните индивидуални и творчески способности.
Стимулиране изграждането на онези морални ценности, които са в основата на нравствената култура на детето.

ВИЗИЯТА НА ОДК
На доброволен принцип ОДК предоставя свободен достъп до конкретни форми на всички деца без разлика на възраст, пол, вероизповедание, подготвеност, социален статус и др.
ОДК включва в съдържателен аспект актуални и изпреварващи времето си знания и умения, които формират ценностни нагласи и развиват способността на децата да се адаптират към социалния свят, към променящата се социална среда.

ДОСТИЖЕНИЯ
През годините и до сега децата в художествено-творческото направление в ОДК достойно са извоювали своите международни, национални, регионални и общински награди. Най-големите заслуги са на " Весел детски хоровод" с художествен ръководител г-н Тодор Тодоров

ОДК създава интересен свят за децата чрез:
Лагери, пленери, матинета, съзтезания, партита, конкурси, участия във фестивали и редовни занимания в дейности по избор (Танцова формация "Весел детски хоровод" ; Школа по изобразителни изкуства ; Ателие "Моден дизайн" ; Ателие за декорация ; Ателие за конструиране ; Кръжок Бизнес за деца ; Скаутски клуб ; Спорт и др.).
Годините потвърждават, че всички възпитаници на Детския комплекс имат своята успешна реализация в обществото ни.
От 1994г. ОДК е учредител на уникалната детска награда За Съпричастност - "Златен пегас". Едни от първите носители са: Роси Рос, Калинка Згурова, Иванка Зашева, Панайот Панайотов, Тодор Анастасов, Никола Ваклинов, Никола Григоров, д-р Павел Бъчваров, Йорданка Дичкова, Алфа-клуб "Да оцелееш", Дирекция Полиция - РДВР Перник, Нова Телевизия и още много благодетели. А наградените с този безценен детски пегас - журналистката от гр. Перник, Красимира Стойнева, както и Елена Темелкова проявяват своята съпричастност към проблемите на ОДК от създаването до сега, със сигурност - и в бъдеще.

Адрес и контакти:
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №23 (лявото крило на Младежки дом), гр. Радомир, 2400

0777/82476 ; моб.тел.: 0878/756116 - Цветанка Боянова
Email [email protected]

Източник: фейсбук страницата на комплекса https://www.facebook.com/pages/ОБЩИНСКИ-ДЕТСКИ-КОМПЛЕКС-гр-РАДОМИР/222728271110172