Loading

Неграмотен ром се сдоби с фирма

Радомирец от ромски произход, баща на три деца, преживяващ от социални помощи, за една нощ забогатя. Неграмотният циганин от няколко дни по документи е собственик на дупнишката фирма “Експрес сервиз”, въпреки че официално не знаел за това.

Това е една позабравена измама, която през последните месеци отново започва да се използва от фирмите в затруднение, коментират юристи от региона.

Историята за "богатия" ром изтекла от кюстедилския отдел на Инспекцията по труда. От там припомнят, че това е една от модерните измами напоследък. Преди около месец и половина инспектори от институцията извършили проверка в „Експрес сервиз”, където установили, че 12 от 14 работници не са получили заплатите си за месеците ноември, декември и януари, които вече са били изискуеми към момента на ревизията. На управителя на фирмата Алексъндар Александров и съдружникът му Бруно Колити бил съставен протокол с предписание да се изплатят начислените заплати в определените срокове. Протоколът бил връчен на работодателя. След изтичане на сроковете за изпълнение на предписанията на Инспекцията на труда трябвало да се извърши последващ контрол в същата фирма, по време на който станало ясно, че във ведомостите за работни заплати заработките са изчислени, но не са изплатени. Това накарало служителите на инспекцията да потърят управителя, който обяснил, че между първата и втората проверка фирмата е прехвърлена от един собственик на друг. В случая се оказва, че новия собственик е радомирецът Сашо Найденов от ЖК "Тракия", без образование, безработен баща три деца, социално слаб и разчитащ на помощи.
След като новият собственик бил открит, станало ясно, че той дори няма представа, че има фирма. Но имало декларация, от която било видно, че сделката е нотариална заверена, а документите са подписани собственоръчно от купувача.

Чрез декларацията новият собстве- ник заявява, че е получил счетоводните документи на фирмата, че поема задълженията и се задължава да ги погаси. Сделката е изповядана в Благоевград, а купувачът дължи общо 6000 лева на продавача.

По време на проверките се разбрало, че всъщност новия собственик си мислел, че подписва договор за наемането му на работа срещу сумата от 500 лева, без да подозира, че купува фирми пред или във фалит.
Случая ще отиде на съдия - изпълнител, но той няма какво да вземе отНайденов. Така на практика работниците от дружеството ще останат без заплати, въпреки че са били добросъвестни работници, а от Инспекцията по труда не могат да ги защитят и да им помогна, коментират инспекторите в Кюстендил. Според тях с подобна измама най–често се сблъскват при български работодатели, чужденците били
с друг морал и засега при тях нямало регистрирани подобни случаи.

в-к Съперник