Loading

Минералната вода на село Долни Раковец ще се стопанисва от общината

Община Радомир ще се разпорежда с минералния извор за срок от 25 г. Това е заложено в изменението на Закона за водите, което влезе в сила от началото на годината. Минералната вода в Долни Раковец е с дебит 40-50 литра в секунда. Температурата й е около 32-34 градуса. Водата е с високо съдържание на карбонати.

Съветниците задължиха кмета на общината Красимир Борисов да поддържа в изправност съоръженията, да предприеме процедура за издаване на балнеологична оценка на извора и да създаде условия за развитие на туризъм, използващ качеството на водите и свободния ресурс, чрез адекватни форми за привличане на инвеститори.

Вече има проект за изграждане на спортен комплекс в района на минералния извор в селото. Разработката е на сдружение „Футболен клуб „Сарата" по Оперативна програма „Развитие на селските райони". Идеята на сдружението е в местността „Банките" да бъде изграден плувен басейн на базата на минералния извор. Съветниците в Радомир преди време взеха решение за учредяване безвъзмездно право на ползване на имота от 5 800 кв.м. за срок от 10 години. Ако проектът бъде утвърден, то обектът не трябва да променя предназначението си за срок от 5 години след приключване строителството.