Loading

Кметът Пламен Алексиев покани на дискусия заместник министър

  Зам. Министърът  на  Земеделското  министерство д-р Цветан  Димитров  ще  се  срещне  утре  с  фермери  от  радомирско . Ще  бъдат  разисквани  проблемите  в  бранша  , както  и  начините  за  повишаване  на  производителността  и  доходността  в  земеделския  отрасъл . Ще  бъдат  обсъдени  и  начините  за  финансиране  на  този  активно  подкрепян  от  ЕС    бранш . Кметът  Пламен  Алексиев  и  зам. кметът  Димитър  Димитров  са  поканили  министъра  , за  да  удовлетворят  питанията  на  фермерите . Срещата  на  животновъди  и  растениевъди   с  Министър  Димитров , ще  се  проведе  на  18. 09.2012 г. в  залата  на  Младежкия   културно - информационен  център .