Loading

Жените в Радомир си учредиха Жени ГЕРБ

Събранието се проведе на 29.Юли.2011 в присъствието на областният координатор на ПП ГЕРБ-Перник Иво Петров, общинският съветник от ГЕРБ Милена Миланова, Емил Крумов, Пламен Алексиев, Радослав Йорданов и протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Жени ГЕРБ-Радомир;

2. Общи положения, принципи и цели на организацията;

3. Вземане на решение за наличие и размер на встъпителна такса;

4. Избор на управителен съвет;

5. Разни.

Сред номинираните за председател на организацията бяха: Симона Димитрова, Сашка Ватрачка, Людмила Петрова и Донка Ваклинова и в резултат на гласуване за позицията бе предпочетена Сашка Ватрачка, която събра най-много гласове.

Донка Ваклинова и Симона Димитрова бяха номинираните за организационен секретар. А в номинациите за избор на членове на Управителния съвет се наредиха: Соня Димитрова, Елисавета Кирилова, Мария Николова, Милена Димитрова и Аврора Димитрова, сред които трите, събрали най-голям вот бяха Мария Николова, Аврора Димитрова и Милена Димитрова.

Събранието протече сред позитива атмосфера, още в началото Емил Крумов призова присъстващите към отворен диалог и споделяне на мнения, с цел придобиване на оперативна самостоятелност. Иво Петров разясни идеята и общите положения за встъпителната вноска, според Устава на ГЕРБ, Милена Миланова напълно подкрепи областния лидер и Емил Крумов. Беше взето решение встъпителният внос да отпадне и вземането на следващи решения и инициативи да влезе в правомощията на Управителния съвет.

Жени ГЕРБ е структура на жените, навършили 18години, изградена върху принципите на демократичността, защитаваща общочовешките ценности. Структурата се основава на доброволна дейност, осъществявана в съответствие с Устава на партията, Конституцията и законите на РБ, в съответствие с позициите на организацията на жените към Европейската народна партия. Основните принципи, отстоявани от Жени ГЕРБ са: семейни ценности, граждански свободи, съзидание, европеизация, равни възможности и др.

Източник: http://gerb-pk.org/2011/07/29/учреди-се-структура-на-жени-герб-и-в-рад/