Loading

Грижат се за инвалиди и самотници в Радомирско

Неправителствена организация на инвалиди и възрастни самотно живеещи хора предлага услуга "семейна грижа" за селата в Радомир. Това е резултат на осъществявания от октомври миналата година проект "За един по-добър живот на хора с различни увреждания и самотноживеещи", който вече е на приключване. Водеща организация е община Радомир с партньор Фондация "Райна".

От услугата ще могат да се възползват жители на селата Дрен, Горна и Долна Диканя и Гълъбник. Финансирането в размер на 119 707 лева е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет.

Основната цел е да се предложат  по-добри условия за ефективното упражняване правото на независим живот  на хора с увреждания и самотници.

 

 

Източник:http://ipernik.com/novini/10958.html