Loading

Докладната записка за "Имотната мафия" внесена в деловодството на Главна прокуратура

   Докладната  записка  за  "Имотната  мафия" , каквото  прозвище  доби  напоследък , бе  внесена  от  представители  на  Община  Радомир в  деловодството  на  Главна  прокуратура . Уточнявам  , че  в  тази  докладна  записка  за  ОбС  Радомир  , изготвена  от  кмета  на  Община  Радомир  , се  основава  на  доклади  от  извършени  вътрешни  проверки  от  общински  специалисти . Подробно  са  описани  начините  на  източване  на  общинска  собственост  от  определени  лица . Повечето  от  общинската  недвижима  собственост  е  прехвърлена  на  ГПК  "НАРКОП"  с  председател  Стефан  Велинов и  юрист  Силвия  Георгиева  , които  са  били   в  правоотношения  с  ОбС  Радомир . Силвия  Георгиева  като  юрист  , а  Стефан  Велинов  като  общински  съветник  и  председател  на  комисия . Според  докладната  записка  са  замесени  и  имената  на  бившият  областен  управител  Иван  Димитров  с  прякор  "Честното" ,  Ина  Димитрова , бивш  краткотраен  кмет  за  няколко  месеца  на  Община  Радомир , Иван  Владимиров , бивш  кмет  на  Община  Радомир  и  бивш  председател  на  ОбС  Радомир , Красимир  Борисов , бивш  кмет  на  Община  Радомир . Като  "най - услужливи"  общински  чиновници  се  цитират  имената  Елисавета  Стоичкова - районен  техник  в  Община  Радомир  и  Мария  Стоянчева - гл.  архитект  , назначена  от  бившият  кмет  Красимир  Борисов. За  нея  се  споменава  нееднократно  , че  в  повечето  случеи  не  е  била  на  работното  си  място , а  в  кантората  си  в  Перник . Цитират  се  и  нейни  оправдания  за  отсъствието . Най - честите  фрази  са  "Бях  при  чичо  Иван" , "Отивам  при  чичо  Иван" . От  това  следва  предположението  , че  основен  двигател  в  далаверата  с  имотите  по  всяка  вероятност  е  бил  Иван  Владимиров . Не  бил  подминат  и  вече  покойният  кмет (лека  му  пръст) Златко  Стойчев . В  момента  се  обработва  договор , с  който  се  продава  терен  на  север  от  Радомир  в  посока  хижа  "Орлите"  известен  като  "Полигоните" . Там , съгластно  договора  до  5 години  трябвало  да  бъде  изградено  спретнато  заводче  за  преработка  на  пластмасови  отпадъци . Заедо  с  заводчето  , което  трябвало  да  бъде  с  50  разкрити  работни  места  , озеленени  градинки  , спортни  площадки  и  ред  други  съвременни  екстри . Сдобилите  се  с  имота  обаче  до  момента  не  са  забили  един  пирон . След  уточняване  законността  на  договора  , ще  бъдат  обявени  имената  на  тарикатите . Допуска  се  , че  терена  може  вече  да  е  препродаден  на  трети  "добронамерени"  лица . Налага  се  мнението  , че  чиято  и  да  е  собствеността , собственоста  трябва  да  се  върне  на  Община  Радомир , по  обективни  и  субективни  причини .  Това  обаче  ще  трябва  да  доказва  обвинението  и  по  всяка  вероятност  ще  си  проличи  по  време  на  раследването . До  колкото  се  разбра  , радомирското  общинско  ръководство  и  общинските  съветници  от  ПП  ГЕРБ , нямат  доверие  на  Районна  прокуратура  Радомир  , както  и  на  Окръжна  прокуратура  Перник  и  имат  притеснения  , че  на  местно  ниво  може  да  се  повлияе  на  прокурорските  решения  , затова  са  се  обърнали  с  молба  към  Главният  прокурор  за  компетентност  и  разпореждаде  за  раследване . Не  само  те  , но  и  немалко  жители  на  региона  споделят   резервирани  чуства  за  радомирската  и  пернишката  прокуратура ."От  тук  нататък  всичко  е  в  ръцете  на  прокуратурата  и  съдът . Ние  изпълнихме  и  ще  изпълняваме  дългът  си  пред  избирателите  и  ще  бъдеме  верни  на  клетвата,  която  положихме  - да  служиме  на  отечеството  и  народа  си"   , казаха  гордо  радомирските  избранници  от  ПП   ГЕРБ  Радомир .