Loading

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Нека на този ден си припомним за онези българи донесли ни свободата - Опълченците...

Опълченците от Радомирски окръг

В редиците на българското опълчение се записват доброволци от всички краища на поробената родина, от средите на български емигранти - занаятчии, калфи, чираци, представители на интелигенцията, революционери, имотни и безимотни, млади и стари, хора с различен светоглед, с различни съдби. Обединява ги желанието да се борят с оръжие в ръка, рамо до рамо с руските воини за извоюване на свободата на изтерзаното отечество. Обрекли живота си пред олтара на България, те доблестно извървяват своя път на борци и граждани, за да запишат имената си в аналите на историята.

Ето имената на тези героични българи взели участие в бойния път на Българското опълчение:

Никола Павлов Корчев 

Роден през 1836 год. в с. Долна Диканя. Участва в националноосвободителната борба на българския народ. Изпълнява редица комитски задачи. Поддържа връзка между революционните комитети, пренася революционна поща, укрива революционни дейци. Участва като доброволец в Сръбско-турската война от 1876 год. в четата на Филип Тотьо. Постъпва в Българското опълчение и е зачислен в състава на 3-та опълченска дружина. В боя при Стара Загора на 19 юли 1877 год. участва в спасяването на Самарското знаме. Награден е с военен знак за отличие. Позира на Ярослав Вешин за образа на Опълченеца в картината "Самарското знаме" (1911 г.). След Освобождението работи като железничар във Варна. Починал на 29 август 1921 год. във Варна

Иван Велчев Соколов

Роден през 1844 год. в с. Върба (сега квартал на град Радомир). Участник във Втората българска легия и в Априлското въстание. При защитата на Панагюрище ръководи отбраната награда. Емигрира и е един от първите доброволци в Българското опълчение. Постъпва в състава му на 10 април 1877 год. Зачислен е в състава на 6-та дружина, а след това на 3-та дружина. Участва в сраженията при Стара Загора, Шипка и Шейново. За проявена съобразителност и лична храброст в тези боеве е удостоен с офицерски чин - прапоршчик. След Освобождението е офицер в милицията на Източна Румелия. Един от най-дейните участници в Сръбско-българската война и Съединението. До 1892 год. е командир на 5-ти резервен полк в Пазарджик. Пенсионир асе с чин - майор на 20 май 1892 год. Починал на 9 март 1904 год.

Иван Николов Гърков

Роден е в с. Калище. Участвал в Сръбско-турската война от 1876 год. в четата на Панаьот Хитов. Емигрира в Румъния и постъпва в редовете на Българското опълчение на 29 април 1877 год. Зачислен е в състава на 4-та дружина. Участва в сраженията на Шипка и Шейново. След Освобождението се преселва в Радомир. Починал през 1947 год.

Тодор Стоименов Иванов

Роден е в с. Калище. Участник в Сръбско-турската война от 1876 год. След завършване на войната заминава за Румъния. Постъпва като доброволец в Българското опълчение на 18 юни 1877 год. Зачислен е в редовете на 5-та дружина. Уволнен от опълчението на 29 април 1878 год. Участник в Сръбско-българската война от 1885 год. След Освобождението се премества в с. Ковачевци. Починал на 7 март 1931 год. 

Димитър Петров Пенев

Роден в с. Калище през 1852 год. Записва се в Българското опълчениев Кишинев на 20 април 1877 год. Зачислен в състава на 5-та дружина. Участва във всички сражения на опълчението. Ранен е при битката на Шипченския проход. Уволнен от състава на Опълчението на 27 април 1878 год. Взема участие в Сръбско-българската война от 1885 год. Починал на 30 септември 1921 год.

Никола Петров

Роден в с. Калище през 1856 год. Брат на Димитър Петров. В Българското опълчение постъпва на 3 май 1877 год. в Плоещ. Зачислен е в състава на 6-та дружина. Взел е участие в боевете при Стара Загора и Шейново. За изключителна храброст, проявена в сраженията, е награден със сребърен медал. Починал на 30 август 1921 год.

Михаил Стоилков (Казака)

Роден е в с. Дебели лаг през 1850 год. Постъпва в Българското опълчение на 3 май 1877 год. Зачислен е в състава на 6-та дружина. Взема участие във всички сражения. уволнява се от Опълчението на 17 юни 1878 год. Починал през 1920 год.

Захари Христов

Роден в с. Егълница. В редовете на Българското опълчение постъпва на 20 април 1877 год в Кишинев. Зачислен е в състава на 5-та дружина, като ефрейтор. Участва в сраженията при Стара Загора, Шипка и Шейново, като в боя при Шейново е ранен. За показания героизъм е награден със сребърен медал. Уволнен от състава на опълчението на 22 юни 1878 год. Починал на 16 февруари 1921 год.

Стоян Лазаров

Роден е в село Калище. В редиците на Българското опълчение постъпва в Кишинев на 30 април 1877 год. Зачислен е в състава на 5-та дружина. Участва в сраженията при Стара Загора, Шипка и Шейново. Уволнява се от редиците на Опълчението на 28 април 1878 год. След Освобождението се преселва в с. Ковачевци. починал на 12 декември 1922 год.

Коста Дючинов

Роден в с. Друган. Постъпва в редиците на Българското опълчение в Кишинев на 29 април 1877 год. Зачислен е в състава на 4-та дружина. Участва в боевете при защитата на Шипченския проход и при Шейново. Уволнен от Опълчението на 24 май 1878 год. Завръща се в родното си село и упражнява занаята си - обущар

Васил Зарев

Роден в с. Касилаг. записва се доброволец в Българското опълчение на 3 май 1877 г. Зачислен е в състава на 6-та дружина.

Георги Ангелов

Роден е в с. Поцърненци. Постъпил е в Българското опълчение на 19 април 1877 год. в Кишинев. Зачислен в 6-та дружина. Участва в сраженията при Стара Загора и Шейново. Уволнен от Опълчението на 15 юни 1878 год. 

Филип Ангелов

Роден е в с. Поцърненци. Постъпил в Българското опълчение в Кишинев на 19 април 1877 год. Зачислен е в 6-та дружина. Участва в сражението при Стара Загора. Заболява тежно на 15 ноември 1877. Умира в Киевската болница на 30 юни 1878.

Константин Димитров

Роден в с. Поцърненци. Постъпил е в Българското опълчение на 4 май 1877 год. Зачислен е в състава на 3-та дружина. Участвал е в сраженията при Стара Загора, Шипка и Шейново. Представен е за награждаване с медал. Уволнен е от редовете на Опълчението на 28 юни 1878 год.

Димитър Божанов

Роден в град Радомир. Постъпил е в българското опълчение на 20 април 1877 год. в Кишинев. Зачислен е в състава на 5-та дружина. Участвал е в сраженията при Стара Загора и Шипка. Изчезнал безследно на 19 август 1877 год.

Васил Захаров

Роден в град Радомир. Постъпил е в Българското опълчение на 11 май 1877 год. Зачислен е в 1-ва дружина. Взема участие в боевете при Стара Загора и Шипка. Загива при отбраната на Шипченския проход на 10 август 1877 год.

Тодор Илиевич

Роден в град Радомир. Постъпил в Българското опълчение на 16 май 1877 год. Зачислен е в 6-та дружина. Взема участие във всички сражения на Опълчението.

Михаил Ранович

Роден в град Радомир. Постъпил в Българското опълчение на 30 април 1877 год. в Кишинев. Зачислен в 5-та дружина. Взема участие в сраженията при Стара Загора, Шипка и Шейново. Убит в сражението при Шейново на 28 декември 1877 г.

Ангел Христов Джумалийски

Роден в град Радомир. Постъпил в Българското опълчение на 4 август 1877 год. Зачислен е в състава на 5-та дружина. Взема участие в сраженията при Шипка и Шейново. Уволнен от Опълчението на 26 юни 1878. Починал на 8 ноември 1903.

Стоян Маноилов

Роден в град Радомир. Постъпил е в Българското опълчение на 5 август 1877 год. Взема участие в боевете при Шипка и Шейново. Уволнен от Опълчението на 28 юни 1878 год. Починал на 5 ноември 192 год. (на надгробния му камък е изписано, че е роден в с. Блатешница).

Захари Янков

Роден в с. Диканя през 1841 год. В Българското опълчение е зачислен в 1-ва дружина. Уволнене е от Опълчението поради старост на 3 юни 1878 год. Починал на 12 април 1925 год.

Яно Митресков

Роден е в с. Егълница. Постъпил е в Българското опълчение на 28 април 1877 год. Зачислен е в 3-та дружина. Взема участие в сраженията при Стара Загора, Шипка и Шейново. За проявена храброст в боевете е нагреден с медал. Уволнен е от Опълчението на 22 юни 1878 год.

 

... поклон пред паметта им и поклон пред паметта на всички онези, участвали в Освобождението на България