Loading

Бучалото, град Радомир

Бучалото е водопад в Западна България, в град Радомир. Височината му е около 10 метра.
Интересното при водопада е, че с течение на времето и под въздействието на външните земни сили се е образувала вид природна забележителност под формата на купол, в средата на който тече р. Изворска (ляв приток на р. Струма). През лятото в големите горещини в основата на "купола" температурата достига около 12°С. Самото образувание е с преобладаващо съдържание на варовик в скалите и постоянно е под заплахата на ерозията, изветрянето и денудацията.

Територията около Бучалото е облагородена и рекунструирана през 2002 г. с финансиране по Програма ФАР. Изградено е изкуствено езерце, мостчета и места за отдих.

С този водопад, Радомир е единствения град в България, на територията на който има водопад.

Източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Бучалото