Loading

Дом за деца "Радост" в село Дрен

Макар и с известно закъснеение публикувам това клипче в навечерието на 2010 година, за да си спомним, че добротата пребъдва! Децата от ОУ "Васил Левски", с. Студена дариха дрешки и играчки на децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Радост" в с. Дрен.