Loading

На студенския празник ще има ток ... поне вечерите навсякъде! Честит празник!

На 08.12.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Николаево

На 10.12.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Борнарево

На 10.12.2010 г. /11.00-12.30 ч./ - с. Стефаново

На 10.12.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Извор

На 11.12.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Кондофрей